ഏകാന്ത വാസം കഴിഞ്ഞു- Song from MindGames


Malayalam song from our short movie – MindGame !!
Thanks Kailas Menon,(Music Director- Theevandi, Ittimani, Edakkad Battalion 06)  for launching the album !!
Friends- please watch and share the video !!
(Use Headphone) !!

ഈയുള്ളവന്റെ വരികൾ ആണ്…

ഏകാന്ത വാസം കഴിഞ്ഞു പ്രിയ സഖി..ഇനി നിനക്കരികിലേക്കുള്ള യാത്ര 

ഏകാന്ത വാസം കഴിഞ്ഞു പ്രിയ സഖി..ഇനി നിനക്കരികിലേക്കുള്ള യാത്ര 

മരണമൊരു പാലം പണിതുയർത്തീടുന്നു, നാം വേർപിരിഞ്ഞോരീ കരകൾ തമ്മിൽ
ഏകാന്ത വാസം കഴിഞ്ഞു പ്രിയ സഖി..ഇനി നിനക്കരികിലേക്കുള്ള യാത്ര
ചിതലുകൾ അക്ഷര രുചിയറിഞ്ഞീടുമാ, പുസ്തക കൂട്ടങ്ങൾ മറവിയൂട്ടി…
കാർമേഘ ശലഭങ്ങൾ ചിറകടിച്ചുയരുമാ വന നിബിഡങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ..
ഏകാന്ത വാസം കഴിഞ്ഞു പ്രിയ സഖി..ഇനി നിനക്കരികിലേക്കുള്ള യാത്ര
നാം രണ്ടു കരകൾ ..നാം രണ്ടു കരകൾ ..
നമുക്കിടയിൽ …ചെഞ്ചോര മണമുള്ള ചുവന്നയാഴി……

 

One Comment Add yours

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )